Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Osiągnięty w naszym kraju w 2016 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 28 procent. Jednocześnie roczny wzrost recyklingu utrzymuje się na poziomie praktycznie zerowym. Co robić?

W wydawnictwie bajkopisarze.pl zależy nam, żeby dzieci dokonywały obecnie i w przyszłości świadomych wyborów, unikały sytuacji, w których powstają niepotrzebne odpady, wybierały produkty, które zostały tak zaprojektowane, by po zakończeniu ich użytkowania, można je było ponownie wykorzystać.

Mamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, szczególnie w tworzeniu edukacyjnych opowiadań i bajek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W latach 2015-2020 opracowałyśmy kompleksowo dwa projekty edukacji ekologicznej, a w kolejnych dwóch wzięłyśmy udział.

  1. Potwór śmieciotwór – kompleksowo zorganizowany program edukacji ekologicznej obejmujący opracowanie książki (tekst i ilustracje), materiały wspierające dla nauczycieli, rekrutacje szkół do projektu i dystrybucję 2000 egzemplarzy książek do szkół w Małopolsce.

 

2.  Kuba i Lenka na tropie   (opis pod linkiem)

 

3. Projekt przeznaczony dla dzieci klas I-III o oszczędzaniu energii elektrycznej na zlecenie agencji Kwadrat Multimedia. Nasz udział w 2019 roku obejmował opracowanie tekstu opowiadań, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, a także rekrutację i komunikację ze szkołami podstawowymi na terenie woj. śląskiego. Więcej –>  Pafnuki uczą jak oszczędzać energię

 

4. Projekt o segregacji odpadów dla województwa małopolskiego. Obejmuje przygotowanie bajki pt. Jak ocalić planetę Vastum oraz ilustracji do niej.

Opracowane przez nas ekoprzewodniki, opowiadania ilustrowane przez dzieci dotyczące segregacji odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz materiały edukacyjne trafiają każdorazowo do 2 000 bezpośrednich odbiorców projektu. Ostatnia książka poświęcona PSZOKom została wydrukowana w 20 000 egzemplarzy.

W naszych projektach gwarantujemy:

skuteczność i szeroki zasięg

Wiemy, jak dotrzeć do mniejszych miejscowości i zaangażować w działania dzieci z ograniczonym dostępem do ekologicznych materiałów dydaktycznych, a szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem środowiska. W dużych miastach, działamy równie sprawnie. Wykorzystujemy niekwestionowany wpływ dzieci na kreowanie prekologicznych zachowań w najbliższym otoczeniu. Nasze materiały przygotowujemy w taki sposób aby dzieci dzieliły się nimi z najbliższymi dorosłymi.

podbudowę dydaktyczną

Nauka i zabawa z wykorzystaniem – przygotowanych na potrzeby projektu zintegrowanymi i zgodnymi z najnowszymi wynikami badaniami neurodydaktyki – materiałów edukacyjnych absorbuje emocjonalnie uczestników projektów. Krok po kroku budujemy proekologiczne nawyki. Głęboko wierzymy, że edukacja przez zabawę i twórcze działania jest ważnym elementem kształtowania wrażliwości ekologicznej i współodpowiedzialności za środowisko.

uniwersalność

Sukces naszych projektów opiera się na dostosowanym do wieku odbiorcy komunikacie i atrakcyjnej formie. Konsekwentnie kładziemy nacisk na związek pomiędzy działaniami poszczególnych osób, a jakością środowiska. Budujemy przekaz, że każde jednostkowe działanie ma sens i realny wpływ na jakość naszego życia. Im więcej ich będzie, tym większy osiągniemy pozytywny wpływ na środowisko.

– wskazujemy ścieżki działań

Odpady to doskonały, tani materiał recyclingowy do tworzenia i wykorzystywania podczas warsztatów szkolnych i zabawy w domu. Wskazujemy sposoby powtórnego wykorzystania odpadów, zarówno przez jednostkę, jak i do przemysłowej produkcji. Takie działanie pozwala uświadomić dzieciom, że coraz więcej otaczających je przedmiotów zostało wykonanych z materiałów uzyskanych dzięki ich prawidłowej segregacji.

Tym samym budujemy nowego typu osobowość u dzieci, określaną jako tzw. osobowość ekologiczna. Składają się na nią specyficzne cechy charakteru, jak: uczciwość, tolerancja, całościowy sposób widzenia świata, życzliwa postawa wobec wszystkich istot, wrażliwość na piękno Ziemi, a zarazem gotowość działania w obronie jej praw.

Razem możemy budować lepszy świat.

Zadzwoń do Agnieszki, tel. 512 446 414 lub napisz: redakcja@bajkopisarze.pl